Normativa

Normativa

La constant preocupació per millorar ens porta a una renovació permanent dels vehicles. El nostre personal està totalment format per a oferir aquests serveis.

La nostra flota consta de vehicles d’última generació pel que fa al medi ambient. Tenim vehicles Euro5 i Euro6.

Registre del sector de l’alimentació animal i àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà. Núm. Inscripció: ESP17702016

Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA). Núm. Inscripció 40.053742/GI