Declaració de privadesa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recollides mitjançant la complementació del present formulari i l’enviament del posterior correu electrònic, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de TRANSPORTS MORADELL I BERTRAN, S.L., amb la finalitat de remetre la informació sol·licitada i informar-lo dels nostres serveis per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics.

 

TRANSPORTS MORADELL I BERTRAN, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals mencionats al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i a la L.O.P.D. 15/99 de 13 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Marqui aquesta casella si no desitja rebre comunicacions comercials futures.

 

L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça Ptge. Joan Solana, núm. 4. 17852 Serinyà, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD, o mitjançant l’adreça de correu electrònic, info@transmoradell.com