Productes que transportem

Productes a granel

Cereals:

  • Blat, ordi, blat de moro, civada...

Lleguminoses:

  • Soja, pellets de soja, pipes i farina de girasol

Subproductes:

  • Segones de blat

Altres productes de granel

  • Sorres

Productes paletitzats

Materials per a la construcció

  • Ciment, guix, morter, formigó, terratzo

Productes de consum animal

  • Sal, additius, carbonats, pinsos

Productes per consum humà

  • Farina, sègol

Altres productes

  • Cartró